Montujeme zábrany proti znečištění ptactvem. Hroty proti holubům, hroty proti jiřičkám, sítě, nerezové sítě, lanka, repelentní tmel, makety dravců, sov ...

hroty 1azábrany proti ptactvu hroty 02 zabrany proti ptactvu sitovy program 1b nalezato      

Hrotové systémy, bodce

osvědčené a účinné s životností cca 15 let, spolehlivě odrazují od usednutí  zejména holuby, hrdličky, racky

nabízíme též hroty proti jiřičkám montované bodci směrem k zemi

montáž převážně lepením, dle podkladu také pásky, vruty, hřeby ...

Sítě

sítě proti holubům a podobně velkým ptákům, oka sítě 30x30mm

sítě proti menším ptákům např. jiřičkám, vrabcům ...,  oka sítě 20x20mm

kvalitní materiál sítě, kotvící materiál pozink nebo nerez

životnost síťí cca 8-15 let dle vlivu UV záření, vlhkosti, znečištění

Nerezové sítě

dlouhá životnost cca 30-40 let, vhodná pro obtížně přístupná místa, místa s vysokou vlhkostí

nevýhodou je vyšší viditelnost a vyšší pořizovací cena

Lankové systémy

jsou vhodné pouze pro určitá místa, např. návalky okapních žlabů

účinné také proti menším ptákům, kterým nevadí hroty

pozink nebo nerezové provedení 

Repelentní tmel

účinost max několik měsíců, vhodný jako doplněk na problematická místa

Makety dravců, sov 

účinnost několik dnů, týdnů max měsíců

hroty proti ptactvu, ptáci, ptákům, holubům, holub, holubi, holubí, trus, znečištění, bodáky, připevnit, nalepit, přišroubovat, upevnit, dodat, zábrany, zábrana, zabránit, mechanická zábrana, zajistit, holubí trus, trusu, proti trusu, znečištění trusem, hroty proti holubům, hroty proti ptákům, holub skalní, usednutí, sedání, sezení, kálení, pokálení, exkrementy, výměšky, hovna, hovnům, znečištění fasády, na fasádu, na římsu, parapet, parapety, římsy, trámy, nosníky, síť, síťě, sít, site, sit, s oky, zasíťovat, lanko, lanka,